ข้อควรระวังในการใส่รหัสไปรษณีย์
 • RSCBox
 • PostboxDiecutBrown
 • bubble
 • BrownPaper
 • WhiteRope
 • กล่องทรงสูง(Tall Box)
 • PostboxDiecut
 • PostboxRSC
 • BrownEnvelope
 • A4DocDiecut
 • OPP

 

ข้อควรระวังในการใส่รหัสไปรษณีย์

ข้อควรระวังในการใส่รหัสไปรษณีย์

แบบตัวเลขรหัสไปรษณีย์ที่ใข้ไม่ได้กับเครื่องคัดแยกจดหมาย

 • รหัสไปรษณีย์ออกนอกช่อง
 • ไม่ควรเขียนตัวเลขรหัสไปรษณีย์ติดต่อกันข้ามช่อง
 • แบบของตัวเลขไม่ชัดเจน
 • ขนาดของรหัสไปรษณีย์บีบผอมเกินไป
 • ขนาดของรหัสไปรษณีย์เล็กเกินไป
 • เส้นของรหัสไปรษณ๊ย์ไม่ต่อเนื่อง

credit: ไปรษณีย์ไทย


ระบบโดย OpenCart
MPC-Onlineshop © 2021 | ภาษาไทยโดย Opencart2004